Karel Šlenger: Monumentální malby 

Karel Šlenger: Monumentální malby
Kostel sv. Vavřince v Klatovech 
13. duben 2019 - 23. červen 2019

Klatovy, Galerie Klatovy-Klenová — kostel sv. Vavřince v Klatovech

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová


Pokračování monografické výstavy z Galerie U Bílého jednorožce v prostorách barokního kostela představí autorovy dosud vzácně vystavované monumentální kompozice z 30 - 50 let o rozměrech opony velkého kamenného divadla. Monumentální figurální malby vznikaly těsně před okupací a během ní. Reflektují předválečnou a válečnou atmosféru. V našem umění prakticky nemají obdoby. Typická Šlengrovsky deformovaná figura a neskrývaný protiválečný náboj umisťuje tato díla za hranicí Entartete Kunst, Zvrhlého umění. Na vsi naštěstí tehdy zůstaly mimo pozornost. Po únoru 1948 na ně umělec navazuje a kriticky se vyjadřuje k převratu a procesům. Z mušky komunistických nohsledů unikl, když svoji kritiku režimu vykládal jako protiválečné umění.