Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu 

Vladislav Mirvald: Smysl pro krajinu
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem 
16. květen 2019 - 14. červenec 2019

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem


Kurátor: Magdalena Deverová

Významný představitel geometrické abstrakce Vladislav Mirvald (1921–2003) se ve foyer roudnické galerie představuje v méně obvyklé poloze. V komorní výstavě se vrátíme do let před vznikem skupiny Křižovatka, kde se začaly rýsovat kontury nového progresivního směru. Vrátíme se do období, kdy spolu se svým lounským kamarádem, malířem Zdeňkem Sýkorou objížděl milovanou krajinu Českého Středohoří a své představy pak vtělil do bohaté série drobnějších formátů. Expresivní tahy štětce a výrazná, disharmonická barevnost ničím nepředpovídají až asketickou přísnost pozdějšího výrazu, jenž postupně vyústil v dokonalé konstrukce kružnic narýsovaných tenkým perem uctívaného lounského pedagoga deskriptivní geometrie. Dosud nesvázán pravidly geometrické abstrakce, oddával se přímému pozorování přírody a jejích dějů. Vznikla tak pozoruhodná kolekce bezprostředních záznamů větších celků i detailů dramatické krajiny s rozeklaným horizontem. Spolu s touto divokou - „fauvistickou“ krajinomalbou se vrátíme do doby, kdy příroda byla vnímána ještě jako odraz umělcovy duše. Malíři lounského okruhu stáli na konci této tradice. Do dění vstoupily nové modernizační tendence a příroda, která byla na konci 19. století tématem číslo jedna, na čas ustoupila do pozadí.

 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem