Pták Ohnivák – scénografie ve veřejných sbírkách České republiky k dílům ruských autorů 

Pták Ohnivák – scénografie ve veřejných sbírkách České republiky k dílům ruských autorů
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272, Náchod 
29. červen 2019 - 8. září 2019

Náchod, Galerie výtvarného umění v Náchodě

Autor a kurátor výstavy: Vlastislav Tokoš; spolupráce Julie Jančárková


 V letech 1921 až 1926 vycházel v Berlíně literárně umělecký časopis Pták Ohnivák. Otiskovány byly básně, recenze, kritické bibliografické eseje o představitelích současného ruského umění a to nejen emigrantského. Zvláštní pozornost byla věnována ruskému divadlu. Ani v Československu 20. a 30. let nebyla nouze o tituly ruské provenience se scénickými výpravami od věhlasných ruských umělců, především od Nikolaje A. Benoise nebo Ivana J. Bilibina, který mimo jiné byl vynikajícím autorem ilustrací k ruským pohádkám a bylinám. Výstava představí nejen scénické a kostýmní návrhy k několika inscenacím (Car Saltan, Kníže Igor, O neviditelném městě Kitěži) Bilibina a Benoise. Součástí výstavy budou i fotografie z jednotlivých divadelních představení, případně i filmové záznamy. Na výstavě budou i návrhy českých umělců, kteří připravovali výpravy ke klasickým ruským dramatizacím, operám a baletům, jako například Zdenek Seydl k dílu Pták Ohnivák a Petruška. Náchodská galerie bude spolupracovat nejen s Institutem umění Divadelního ústavu AV ČR, v. v. i.; s Archivem Národního divadla, ale i s Divadelním oddělením Národního Muzea a v neposlední řadě i se Slovanským ústavem AV ČR, v. v. i.

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě