Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Pozoruji oblohu 

Pozoruji oblohu
Východočeská galerie v Pardubicích - zámek, č.p. 3, Pardubice 
27. březen 2019 - 27. březen 2020

Dlouhodobá expozice

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Zámek


Kurátorka výstavy: Hana Řeháková

Krajinomalba ze sbírek VČG v Pardubicích
Věnováno Karlu Malichovi
dlouhodobá expozice od 27. března 2019, Zámek 3

Expozice představuje etapy vývoje české krajinomalby. Přibližuje, jak umělci přistupovali ke krajině, kde vznikala jejich díla a dokládá rozdílné způsoby vnímání přírody. Vybrané obrazy představují cestu od malby ideální krajiny, která je spjata s tvorbou v ateliéru, k malbě plenérové, vznikající pod širým nebem. Tento způsob práce podmínil uvolněný rukopis, který umožnil spontánní zachycení světelné atmosféry konkrétní denní doby. V důsledku nové techniky došlo k osvobození barvy a rozjasnění palety. Je zajímavé sledovat proměnu námětů. Někteří malíři nacházejí krásu v prostém, skromném, na první pohled nezajímavém motivu, jiní kladou důraz na iluzi a malebnost. O tom, že banální, všední a obyčejné lze povýšit na svébytné umělecké dílo, vypovídají díla vzniklá především v druhé polovině 20. století. Vztah ke krajině vychází z osobního přístupu umělce. Mnozí odmítají život konzumní společností, cítí se ohroženi civilizací, a nacházejí v přírodě potřebný klid a pocit sounáležitosti. V krajině tak vyjadřují například osobní pocit a prožitek, nebo se snaží prostřednictvím tvorby navázat hlubší vnitřní spojení s přírodou. Do instalace byla zařazena kolekce vybraných děl Karla Malicha, umělce, který celý svůj život zůstal věrný krajině svého dětství – rodným Holicím. Vystavená díla dokládají hlubokou autorovu lásku k přírodě, schopnost ji vnímat, prožívat a vyjádřit v literární a výtvarné formě svébytný pocit souznění člověka s vesmírem.

VČG Pardubice, Zámek