Jaroslav Prokeš: Bez předmětu 

Jaroslav Prokeš: Bez předmětu
Dům umění Ustí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
11. duben 2019 - 24. květen 2019

Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

 


Kurátorka výstavy: Adéla Machová 

vernisáž výstavy: 10. 4. 2019 v 17:30
Instalace Jaroslava Prokeše rozvede možnosti prezentace prázdného místa. Učiní tak prostřednictvím snímání a zpětné projekce prázdné plochy a prostoru. V galerii bude prezentován vztah mezi reálným prostorem, plochou, jejich digitálním záznamem a jejich následným přepisem formou projekce. Konkrétní prázdné místo se tak naší percepci bude jevit zároveň jako černý prostor, čistá zeď a světelné bílé pole.
Realizace navazuje na autorovu dlouhodobou snahu nakládat s prázdnem, jako s předmětem a materiálem díla. Pracuje se základními vztahy světla, plochy a prostoru se zřetelem k přirozenému dennímu cyklu a konkrétním podmínkám galerie. Je počítáno s projekcemi za přirozeného denního světla, přičemž při poklesu jeho intenzity (oblačnost, večer, noc) instalace na tuto změnu zareaguje. Téma výstavy vychází z tématu disertační práce Jaroslava Prokeše, který studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP.

Dům umění Ústí nad Labem