Adéla Matasová: Nekonečné konvergace 

Adéla Matasová: Nekonečné konvergace
Dům umění Ustí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
11. duben 2019 - 24. květen 2019

Ústí nad Labem, Dům umění Ústí nad Labem

 


vernisáž 10. 4. 2019 od 17 hodin

V 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka s kurátorem a umělkyní.

Kurátorský tým: Michal Koleček

Vystavující umělci: Adéla Matasová
„Každý jsme se někdy chtěli dotknout jsoucnosti.“ Adéla Matasová
Výstava jedné z klíčových osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Autorka ve své práci dlouhodobě experimentuje s různými vyjadřovacími formami a materiály. Od zájmu určovaného experimentováním především s tradičními přírodními materiály, které uplatňovala v monumentálních objektech či instalacích se na konci devadesátých let, postupně přesouvá k využívání dynamických technologií, které jí umožnily akcentovat fyzický pohyb v zdánlivě statické struktuře uměleckého díla. Vedle různých mobilních technologií v této době zapojuje do tvůrčího procesu rovněž světlo produkované různými světelnými zářiči.

Dům umění Ústí nad Labem