Adam Kašpar: Klenbou-Brázdou 

Adam Kašpar: Klenbou-Brázdou
Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, Tišnov 
16. březen 2019 - 19. květen 2019

Tišnov, Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov

 

Kurátorka: Radka Kaclerová

Výstavě Klenbou-Brázdou dominuje snaha o porozumění tajemství velkého pohybu Země. Na obrazech se setkává několik vášní; realistická malba, geologie a vůle k poznání vrůstají do nerozlučného spojení a mají za následek ono specifické pojetí krajinomalby Adama Kašpara.

Site-specific projekt pro Galerii Josefa Jambora se zabývá topografií geologické oblasti Boskovické brázdy a Svratecké klenby. Soubor výzkumných činností a studií v oblasti autor představuje na obrazech krajin a doplňuje je geologickými a paleontologickými nálezy. Krajinářský cyklus mapuje zmíněné oblasti v měřítku od georeliéfů, přes detaily struktur hornin až k mikroskopické analýze nerostů. Autorův pohyb a orientaci v prostoru geologických lokalit a jednotlivé zážitky na konkrétních místech zachycuje velká mapa, která slouží i jako deník či atlas.

 

Krajina se v cyklu Klenbou-Brázdou stává nástrojem poznání a prostředkem růstu bytí. Francouzský filozof Gaston Bachelard zabývající se filozofií vědy pokládal básnickou imaginaci a vědu za dvě rovnocenné cesty lidského růstu. Můžeme říct, že i vizuální umění a věda se bez sebe neobejdou, každá postihuje jinou stránku skutečnosti a každá jinými a jedinečnými způsoby přistupuje k poznání.

Ve světě přírodovědeckých systémů dokážeme celkem přesně a velmi obecně popsat geologické procesy. V obecných rozměrech dokážeme pochopit všechno, ale pokud uplatníme obecné zákonitosti v konkrétních případech, dochází k neurčitostem a k jedinečným situacím, které se neopakují. V oblasti vědy tyto jedinečnosti často unikají pozornosti. Krajiny Adama Kašpara zaměřují pozornost právě na jedinečnost okamžiků a situací, jimiž procházel, v nichž přemýšlel a tvořil. Z této jedinečnosti, z této konkrétnosti formy, se stává realita, v níž autor tvoří a vnímá v celku tělo-duše-duch.

Galerie Josefa Jambora v Tišnově