Richard Kočí a Pavel Trnka: Skrz naskrz 

Richard Kočí a Pavel Trnka: Skrz naskrz
Gask, Barborská 51-53, Kutná Hora 
23. únor 2019 - 28. duben 2019

Kutná Hora, GASK - Galerie Středočeského kraje

http://www.gask.cz/cs/vystavy/richard-koci-a-pavel-trnka-skrz-naskrz


Kurátorka: Veronika Marešová

Ve výstavním prostoru Projectroom bude poprvé představen generační dialog dvou umělců – sochaře monumentálních objektů a plastik Richarda Kočího (1954) a Pavla Trnky (1981), tvůrce zabývajícího se kresbou uhlem a tuší, doplněnou pokusnými variacemi s popelem, sazemi, rzí a barevnými hlinkami. Oba autory spojuje kresba industriálních konstrukcí, torz architektur či zachycování energetických polí městských atmosfér a experimentální přístup k materiálu v odlišných médiích. Richard Kočí vytváří rozměrné kresebné skelety v prostoru odhalující svou vizuální vícevrstevnatost při proměnlivém úhlu pohledu a odstupu, Pavel Trnka naopak vystavuje svůj iluzivní 3D prostor jednoduše na ploše papíru. Skrz naskrz tak budeme moci pohlédnout na průhledy, vynořit se ze tmy do světla a poslouchat vibrace ozvěn.

GASK