Krása a půvab 

Krása a půvab
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
22. březen 2019 - 9. červen 2019

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

https://www.ogl.cz/dnes-modeluji-hulacova-immrova-kaminska-komm-krivova-koreckova-mala-roztocilova-skavova-spirova-subrtova-vlacilikova


Logisticky náročný projekt dílčím způsobem představuje současné české sochařství. Prostřednictvím výběru sochařek z mladší a střední generace (Hulačová, Immrová, Komm, Korečková, Roztočilová, Skavová, Šubrtová a další) poukazuje na pestrost současné české scény. Výstava doprovozená knihou sleduje aktuální práci autorek ztotožňujících se s tradicí samotné podstaty sochařství, kterou tvoří objem a vertikalita. U sochy ctí plasticitu a schopnost přimět diváka k zastavení a prožitku. To ale nevylučuje rozdílnost přístupu k soše jak formální, tak obsahovou. Některá autorka se věnuje např. figurálnímu sochařství v nejtradičnějším slova smyslu, další abstraktní soše, objektu nebo monumentální prostorové tvorbě.
Výstava ukazuje na pestré přístupy k tvorbě s tradičními materiály a hmotou. Sochařek střední generace nepracuje příliš, mezi začínajícími sochařkami je mnoho talentovaných autorek. Výstava zve k vytvoření dialogu mezi nimi.
Takto velkorysá sochařská výstava vzniká ruku v ruce s chutí připomenout slavnou výstavu v ulicích města Liberce Socha a město 69, která ovlivnila podobné projetky a díky ní se sochy v Československu začaly prosazovat ve veřejném prostoru. Tehdy se jí účastnily také osobnosti mladší a střední generace a z žen Zdena Fibichová, Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alena Kroupová a Daniela Vinopalová. Tato výstava jim vzdává hold.

V průběhu výstavy vyjde katalog v grafické úpravě Pavla Tichoně.
Doprovodný program
FIGURÁLNÍ TRHANEC
4. 2. od 8:30 – 28. 6. 2019 do 14:00
21. března vernisáž výstavy Krása a půvab
21. 3. od 17:30 – 21. 3. 2019 do 19:00
Krása a půvab: komentovaná prohlídka-dopoledne
11. 4. od 10:30 – 11. 4. 2019 do 11:30
Krása a půvab:uvedení katalogu a komentovaná prohlídka
28. 4. od 15:00 – 28. 4. 2019 do 17:00

Oblastní galerie v Liberci