Boudník 

Boudník
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18, Brno 
12. duben 2019 - 10. srpen 2019

Brno, Moravská galerie v Brně - Pražákův palác

www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2019/vladimir-boudnik.aspx


Kurátoři: Ondřej Chrobák, Petr Ingerle

Fokus výstavy bude zacílen na přesah Boudníkovy tvorby směrem k uměleckému experimentu, performativitě a procesualitě.
Tato Boudníkova poloha měla silný dopad na brněnské umělecké milieu v překonání surrealistických východisek směrem ke konceptuálním postojům.

Výchozím bodem bude připomenutí Boudníkovy výstavy, kterou v roce 1967 pro Dům umění města Brna připravil Jiří Valoch. Výstavu lze tedy číst i jako rozšíření stálé expozice věnované Jiřímu Valochovi.

Moravská galerie v Brně — Pražákův palác