Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Viktória Černegová a Olga Sosnowska - Regulace blízkosti 

Viktória Černegová a Olga Sosnowska - Regulace blízkosti
Muzeum umění a designu, Malé náměstí 74, Benešov 
28. únor 2019 - 1. září 2019

Benešov, Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea

94 more 1Multimediální výstava sledující ambivalentní vztah matky a dcery.
Umělkyně otevírají otázky, které překračují komfortní zónu. Přes analýzy nejen vlastních emocí vytvářejí sondu dokumentárního charakteru. Jak silné je pouto pupeční šňůry, a co se skrývá za vzájemnými potřebami? Byla nám pupeční šňůra odňata při narození, nebo ji musíme odstřihnout sami v průběhu dospívání? Je pro nás pupík jizvou nebo uzlem? Jak uchopit vzdálenost v blízkosti?

Viktórie Černegová a Olga Sosnowska, autorky multimediální výstavy Regulace blízkosti, se poznaly při studiu na Akademii výtvarných umění v Gdaňsku. Hlubší výtvarnou spolupráci navázaly při cestě po Islandu, kde vytvořily jednu z fotografií série Objímací manuál. Ta se stala základem pro samotnou výstavu Regulace blízkosti, která se zaměřuje na identitu ženství, separaci v rodině a zejména na rovnováhu mezi životními rolemi. Regulace blízkosti je multimediální výstava, která sleduje ambivalentní vztah matky a dcery. „Vycházím z velké části ze subjektivního vnímání, zpracovávám pouto mezi matkou a dcerou arteterapeutickou metodou a prostřednictvím analýz si odpovídám na další otázky, oproti Olze, která naopak zpracovává téma v obecnější rovině, zdůrazňuje objímání, zdánlivě banální, ale ve své podstatě specifický projev emocí,“ doplňuje Viktórie Černegová.

Muzeum umění a designu Benešov