Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. století 

Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. století
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272, Náchod 
6. duben 2019 - 10. listopad 2019

Náchod, Galerie výtvarného umění v Náchodě

http://www.gvun.cz/vystava.php?zobrazit=detail&id=137&b=1&nazev=%E2%80%9Eretrospektivni-vystava-ruskeho-malirstvi-xviii-xx-stoleti%E2%80%9C-pripomenuti-stejnojmenne-vystavy-konane-v-clam-gallasove-palaci-v-praze-roku-1935


Připomenutí stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově paláci v Praze roku 1935

Vernisáž 5. 4.

Přízemí zámecké jízdárny

Autor a kurátor výstavy: Vlastislav Tokoš;  spolupráce Julie Jančárková.


V roce 1931 profesor Karlovy univerzity a žák N. P. Kondakova Nikolaj Lvovič Okuněv při Slovanském ústavu v Praze založil Archiv a galerii slovanského umění, kde se nacházelo i oddělení ruského umění. O čtyři roky později (1935) se podařilo otevřít Výstavu slovanského umění, označenou I. Podnázev zněl Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII.-XX. Století v Clam-Gallasově paláci v Praze. Za celou historii česko-ruských vztahů to byla největší výstava ruského umění u nás. Celkově bylo představeno kolem pěti set děl od sto pětapadesáti autorů. Zastoupeni byli umělci jako například Vladimír L. Borovikovskij, Dmitrij G. Levickij, Aleksej G. Venecianov, Vasilij A. Tropinin, Ivan K. Ajvazovskij, Ilja J. Repin, Vasilij D. Polenov, Julij J. Klever, Vladimír G. a Konstantin G. Makovští, Aleksandr A. Kiselev, Nikolaj P. Bogdanov-Bělskij, Michail V. Něstěrov, Ivan J. Bilibin, Dmitrij S. Stelleckij, Konstantin A. Korovin, Aleksandr N. a Nikolaj A. Benois, Nikolaj K. Rerich, Filipp A. Maljavin, Alexandr E. Jakovlev nebo Natalija S. Gončarovová. Díla byla zapůjčena z evropských soukromých sbírek a od samotných autorů, kteří již v tuto dobu žili v Paříži, nebo jinde v Evropě.  Výběr děl i autorů představil vývoj ruského umění od 18. století až po 30. léta 20. století. Náchodská galerie připomene fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku a hlavně výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze a dalších soukromých sbírek tuto mimořádnou výstavu.

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě