Lenka Falušiová: Podoby lesa 

Lenka Falušiová: Podoby lesa
Mekuc - Mělnické kulturní centrum / Galerie Ve Věži, Kavárna a galerie Ve Věži, ulice 5. května – Pražská brána, Mělník 
21. březen 2019 - 12. květen 2019

Mělník, Mekuc - Mělnické kulturní centrum / Galerie ve věži

https://www.mekuc.cz/akce/2029-vernisaz-vystavy-lenky-falusiove


 

Grafiky jsou inspirované českou krajinou a lesy. Vycházejí z hlubokého vnitřního prožitku uvnitř a vně houštiny. Ryzí průzračnost přírody inspiruje vizuální projev. Tvar hmoty se zde stal jen paměťovou stopou, otiskem myšlenky a pocitu. Grafiky jsou vytvořené technikou čárového leptu, která evokuje strukturu podobně jako perokresba. Monochromní barevnost a symbolika světla utváří harmonii přírody. Některé grafiky ukazují jen fragmenty krajiny, pohled na kraj lesa, který zaplňuje světlo.
V grafice je propojen pohled na les jako na monumentální celek a zároveň i vnímání jeho rozechvělých detailů. Vizuální stránka se pohybuje v poloze senzibilního realismu, který je zároveň stylizován určitou nadsázkou. Strom s jeho složitou, stále se měnící strukturou není vnímán jen jako pouhý přírodní útvar, stává se až myslící bytostí s určitou tajemností.

Práce Lenky Falušiové může na první pohled připomenout tvorbu Julia Mařáka. Stejně jako Mařák zachycuje Falušiová „vnitřek lesa“. Ve srovnání s Mařákem však její grafiky zobrazují les bez rozlišitelných kmenů jednotlivých stromů, bez průhledů na oblohu a tak říkajíc bez vnějšku.

Autorka je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky I (škola prof. Jiřího Lindovského). Od roku 2015 je členkou sdružení umělců grafiků Hollar. V roce 2015 také získala ocenění Grafika roku (hlavní cena ve studentské kategorii).

 

Mekuc - Mělnické kulturní centrum / Galerie Ve Věži