Milan Knížák: 30 portrétů 

Milan Knížák: 30 portrétů
Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T.G. Masaryka 2, Prostějov 
18. prosinec 2018 - 3. březen 2019

Prostějov, Muzeum a galerie v Prostějově

http://www.muzeumpv.cz/muzeum/vystavyaprogram.html


Za přítomnosti autora bude 17. prosince ve výstavním sále Muzea a galerie v Prostějově slavnostně otevřen unikátní výtvarný projekt profesora Milana Knížáka, který zachycuje chronicky známé, ale i méně známé osobnosti ovlivnivší napříč obory dějiny. Často se tyto pozoruhodné a někdy i rozporuplné osobnosti staly synonymy celých epoch a historických událostí. Jednotlivé portréty se představí v unifikovaném formátu 72 x 54 cm, což je do jisté míry překvapení, protože Milan Knížák obecně tíhne k velkým plátnům. Profesor Knížák v tomto koherentním projektu zachycuje osobnosti, které již zemřely. Záměrem nebylo jen obkreslení obličeje, ale hlavní motivací byl dojem, který tito lidé v umělci zanechali. Každý portrét má svou historii a svůj důvod. Skutečnost, že mezi kolekcí portrétů není žádný, na němž by byla zachycena žena, je dílem pouhé náhody. Každý portrét doplňuje autorský komentář.

Muzeum a galerie v Prostějově