Rodinná kronika Jindřicha Josefa Turka 

Rodinná kronika Jindřicha Josefa Turka
Retromuseum, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb 
17. leden 2019 - 21. duben 2019

Galerie výtvarného umění v Chebu - Retromuseum

http://www.gavu.cz/rodinna-kronika-jindricha-josefa-turka/


Kurátor Marcel Fišer

V roce 1993 se Jindřich Josef Turek (1948) stal chebským kronikářem. Od té doby ji vede svým charakteristickým archaickým způsobem, když ji píše kaligrafickým písmem, zdobí iniciálami a bordurami a ilustruje propracovanými akvarelovými obrázky. K této práci se dostal přes svůj celoživotní koníček, psaní a ilustrování kroniky rodinné, která je neméně pozoruhodná. K jejímu psaní ho přivedl iniciační zážitek asi v jedenácti letech ve Valči, kde tehdy s rodiči žil. Tehdy jemu i ostatním dětem ukázal pan Lorenc, bývalý zámecký zahradník, svou krásně ilustrovanou kroniku vázanou v kůži, kterou psal pro zámeckého pána ostravského uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, po jehož odsunu mu už zůstala. Ve svých sedmnácti letech se odhodlal k tomu, že se pokusil o něco podobného: v papírnictví si koupil pamětní knihu a začal psát a malovat kroniku vlastní, která od té doby dokumentuje osudy jeho rodiny na pozadí tehdejší doby. První zpráva o svatbě jeho sestry je z 13. listopadu 1965...

Retromuseum - Nad schody