Cesta hmoty a prostoru, studenti Petra Stanického Ateliér Design skla UTB ve Zlíně 

Cesta hmoty a prostoru, studenti Petra Stanického Ateliér Design skla UTB ve Zlíně
Galerie Sýpka, Komenského 30, Valašské Meziříčí 
13. únor 2019 - 5. duben 2019

Valašské Meziříčí, Galerie Sýpka

galerie.kzvalmez.cz/vystavy-sypka/aktualni/

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Ateliér Design skla FMK UTB se věnuje cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný postkonceptuální názor, který je stěžejním bodem procesu tvorby. Vzniklá umělecká díla a produkty reagují na současné trendy ve vizuálním umění, designu akcentující společenská a kulturní specifika.

Výstava Cesta hmoty a prostoru v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí představuje umělecká díla s tématikou vzpomínek, emocí, ochrany krajiny, ale především zabývající se otázkami vztahu hmoty, materiálu a prostoru.

Galerie Sýpka