Skutečná demokracie 

Skutečná demokracie
Dům umění Ustí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
21. únor 2019 - 30. březen 2019

Dům umění Ústí nad Labem

https://duul.cz/skutecna-demokracie/


Kurátorský tým: Martina Johnová a Anna Remešová

Projekt „Skutečná demokracie – zpráva o současné společenské neposlušnosti“ stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představí inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních. Cílem projektu je ukázat několik možných způsobů politické účasti občanů. Jednou z nich je kritika současného stavu společnosti, která se nejčastěji projevuje nejrůznějšími formami protestu. Výrazem kritiky je také vyprávění individuálních a skupinových příběhů. Projekt je výzvou k prezentaci idejí, projektů a trendů prosazujících účast občanů na pozitivních změnách.

Dům umění Ustí nad Labem