Jan Měřička: Neklid v davu 

Jan Měřička: Neklid v davu
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
18. leden 2019 - 21. duben 2019

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

https://www.ogl.cz/jan-mericka-neklid-davu


Kurátorka: Markéta Kroupová

Aktuální tvorba Jana Měřičky stále vychází z dokumentace míst se zvýšenou hustou lidského pohybu a vytváření abstraktních modelů davů. Nově téma varování před neočekávanými pohyby lidských mas doplnil o aktuální téma migrace, které do svých tisků vkládá invenčním a důmyslným způsobem.
Na výstavě bude také připomenuto, že autor je pevně spjat s Libereckým regionem, v němž žije. Součástí doplňující instalace v grafickém kabinetu bude jeho osobitá umělecká dokumentace povodní, které kraj postihly v roce 2009 a projekt Tramvestie, v němž zachytil vizuální podobu tramvajové jízdy na lince Liberec – Jablonec nad Nisou (audio Pavel Novotný).
Libereckou výstavu doprovází monografická publikace shrnující autorovo dosavadní dílo z nakladatelství KANT.
Jan Měřička nejprve vystudoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové a do roku 1993 se živil jako lékárník. V roce 1983 absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze. V letech 1993 – 2005 byl grafikem na volné noze. Posledních téměř 20 let působí jako pedagog na Katedře Fotografie FAMU. V roce 2001 se stal Laureátem Ceny Vladimíra Boudníka, což je nejvyšší možné ocenění za grafickou práci v Čechách. Stejně tak je držitelem ocenění zahraničních. Účastnil se desítek skupinových výstav a uspořádal také řadu výstav samostatných. Upozornil na sebe společnými projekty s Jaromírem Typltem a Pavlem Novotným, které měly audio – vizuální podobu. Jan Měřička patří k českým nejvýznamnějším umělcům dneška, v jejichž díle rezonuje tep doby.

Oblastní galerie v Liberci