Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění 

Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění
Galerie hl. m. Prahy - Dům u Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1 
12. prosinec 2018 - 24. březen 2019

Praha 1, Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

www.ghmp.cz/vystavy/sonda-1-pribeh-slovenskeho-post-konceptualniho-umeni/


kurátor: Vlado Beskid, Jakub Král

Výstava představí české veřejnosti jednu z klíčových tendencí moderního a současného slovenského umění. Zaměří se na vznik a vývoj konceptuálního a post-konceptuálního umění v horizontu posledních padesáti let na Slovensku, tedy od neoficiální scény 60. let 20. století až po legální výtvarnou platformu po roce 1989. Prostřednictvím tvorby dvou generací umělců jako Cyril Blažo, Stano Filko, Petra Feriancová, Viktor Frešo, Jozef Jankovič, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Martin Kochan, Július Koller, Marek Kvetan, Ján Mančuška, Roman Ondák, Boris Ondreička, Monogramista T.D, Rudolf Sikora, Pavla Sceranková, Peter Rónai, Jaro Varga představí jednotlivé podoby konceptuálního výtvarného jazyka, jak jej v kontextu doby utvářela měnící se nová estetická kritéria se svými kódy.
 
Výstava pořádaná jako specifický příspěvek k oslavám stého výročí vzniku Československa bude doplněna o intervence několika českých autorů (Jan Brož, Alice Nikitinová, Vít Soukup, Pavel Sterec, Antonín Střížek, Michaela Thelenová), které budou volným způsobem kontextualizovat vybrané historické, sociální, ekonomické a světonázorové fazety našich dějin. Hlavním předmětem zájmu českých umělců zastoupených ve výstavě jsou změny vnitřního společenského paradigmatu na pozadí ztráty utopického přesahu našeho myšlení v souvislosti s koncem velkých ideologií.