Miroslav Horníček: Koláže 

Miroslav Horníček: Koláže
Západočeská galerie v Plzni - Výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň 
16. listopad 2018 - 30. prosinec 2018

Plzeň, Západočeská galerie v Plzni - Výstavní síň „13”

www.zpc-galerie.cz/cs/miroslav-hornicek-kolaze-1337


Kurátor: Iveta Řežábková

Koláže jsou na výstavu zapůjčeny ze sbírek majitelů, sběratelů odkazu Miroslava Horníčka. Jedná se asi o 25 koláží z raného a pozdního období autorovy tvorby.
Miroslav Horníček byl přítelem Jiřího Koláře, považoval se za žáka tohoto vynikajícího výtvarníka a básníka.

Výstavu doprovodí několik literárních pořadů.

Teď mluvím za sebe: od mládí mám cosi jako výtvarný komplex. Chtěl bych malovat. Ale není mi dáno. Papír, barvy, štětce, plátno – to je oblast, která mi učarovala...
Našel jsem si tedy obory, které mají blízko k výtvarnému umění – kdysi fotografování, dnes koláže.
           -mh-

Dělám-li koláž, zapomenu i obědvat. Ztrácím pojem času, bloudím v tom krásném hledání motivů, protože, promiňte mi to srovnání – koláž je skladba a nelze tu klást cokoli k čemukoli, má svou zákonitost, i když se někomu může jevit jako svévole a libovůle. Mám mnoho materiálu, kupoval jsem staré ročníky časopisů, kde byly ještě rytiny, dělám teď koláže i ze současných materiálů, třeba i z fotografií reklamních, v podstatě lze použít vše, ale ne všelijak, ne jakkoli.

Na mých kolážích je pozoruhodné jen jedno: že je dělám svýma rukama, svýma neobratnýma, ba nemohoucíma rukama, že vystřihnu motiv a lepím ho; ten, kdo mě zná, například moje žena, žasne nad tím, že se nepřilepím ke stolu nebo ke stěně. I to se stává.

Chci, aby mne obraz zavedl do jiných prostorů a dal mezi věcmi zavládnout jiným souvislostem, než mají kolem mne. Chci, aby obohatil mé smysly, aby je třeba zprvu zmátl a usvědčil z nedokonalosti. To neznamená, že svým pohledem vyvrací pohledy moje. Lidé se matou tím, že chtějí obrazu porozumět. Ale co to je – porozumět? Poznat, co obraz znázorňuje? To by bylo málo.

 

Západočeská galerie v Plzni - Výstavní síň „13“