Para - keramika - grafika 

Para - keramika - grafika
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
13. prosinec 2018 - 10. březen 2019

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

www.ogl.cz/para-keramika-grafika-akademie-vytvarnych-umeni-eugeniusze-gepperta-ve-vratislavi-wroclawi-iii


Cyklus představení vratislavské akademie završuje výstava pedagogů keramické a grafické fakulty. Keramická škola byla založena ve 40. letech dvacátého století a je jedinou institucí v Polsku, která poskytuje akademické vzdělání v oboru umělecké keramiky a designu. Sdružuje umělce z různých oblastí souvisejících s uměleckou keramikou, užitým uměním, architektonickými projekty, točenou keramikou, kombinovanou technikou a performancí. Škola umělecké grafiky vyniká v užívání historických metod tisku jako jsou mezzotinta, kamenotisk, rytina a lept, zabývá však rovněž výukou serigrafie a nejrůznějších druhů digitálních tisků.

PÁRA, PÁR A PÁRY... jsou slova, která se vyskytují v českém a polském jazyce a přes mírné rozdíly v syntaxi mají v obou jazycích podobné významy. Mimo jiné se vztahují k vodní páře (což je trefně spjato s místem, kde bude výstava prezentována, tzn. s budovou bývalých městských lázní), ale také k páru jako spojení osob blízkých, neoddělitelnému mezilidskému svazku. Výstava se tak stala podnětem k prezentaci různých přístupů keramiků a grafiků z akademické oblasti, a dvou souvisejících specializací spjatých s vratislavskou univerzitou. Tento „pár“ představuje jedinečný charakter tohoto místa, který je neustále dotvářen po sobě jdoucími generacemi umělců. Cílem projektu bylo spojit a prezentovat práci umělců ze dvou různých uměleckých oborů ve formě párů autorských děl. Práce obvykle vznikají izolovaně v ateliéru, ale i přes tuto izolovanost mohou přenášet hodnoty vzájemně blízké, a to navzdory formálním rozdílům. Kurátoři se rozhodli vytvořit situace, v rámci kterých by bylo možné ukázat širokou škálu tvůrčích postojů vyjadřujících různé koncepty vzájemné umělecké propojenosti: od harmonického dialogu, čistě formálních nebo ideologických vazeb, až po kontrastní formy, které jsou v opozici, plné nevšedností a skrytých významů.

Záštitu nad výstavou převzali: velvyslankyně Polské republiky v České republice Barbara Ćwioro, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor města Vratislavi Jacek Sutryk a členka Rady Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Výstava je pořádaná ve spolupráci s Akademií výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi a připomíná 70. výročí výuky keramiky a skla na této Akademii.

 

Oblastní galerie v Liberci