Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský - Pneuma 

Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský - Pneuma
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
27. září 2018 - 6. leden 2019

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

www.ogl.cz/pneuma-miroslava-vecerova-a-pavel-prikasky


 Kurátor: Viktor Čech

Výstava již delší dobu spolupracující umělecké dvojice vznikne na průsečíku klasického malířského gesta figurativní malby a současných tendencí, spojujících technický obraz s performativním výrazem lidského těla.

Lidské tělo, jeho předmětnost a organičnost, je zde vůbec zásadním tématem reflektujícím současné tělesné vnímání nás samých, biologických organismů, které dnes vstřebávají informace nejen digitální, ale i chemické a genetické.
Sledujte výstavu kolem sebe, dýchejte zvolna a zhluboka. Vnímejte, jak se vzduch sune vnitřkem vašeho těla dovnitř a zase ven a na chvíli uvěřte vizi starých stoiků, že váš dech je součástí vyššího principu bytí a není jen další organickou funkcí.

 

Oblastní galerie v Liberci