Jana Farmanová: Co zůstane? 

Jana Farmanová: Co zůstane?
Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144, Hluboká nad Vltavou 
18. listopad 2018 - 27. leden 2019

Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna

www.ajg.cz/vystavy2/pripravujeme/jana-farmanova-co-zustane/


 kurátor: Adam Hnojil

Jana Farmanová ve svých malbách spojuje spontánnost s důrazem na čistotu barevného projevu, který je hlavním výrazem umělčiných osobitých kompozic. V námětech kombinuje civilní nestylizované výjevy s metaforickým významem. Autorčina díla jsou esencí snové melancholie pokládající základní lidské otázky existence a humanity. Výstava je pojata jako první komplexnější přehled její tvorby v českém prostředí.

Jana Farmanová (1970) se narodila v Nitře a absolvovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Na výtvarnou scénu vstoupila v druhé polovině 90. let 20. století. Patří k předním představitelům klasické slovenské malby střední generace a je zastoupena v renomovaných státních i soukromých sbírkách.

Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna