Ovidiu Anton: System Change! 

Ovidiu Anton: System Change!
Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu, Galerie 99, Dominikánská 9, Brno 
24. říjen 2018 - 2. prosinec 2018

Brno, Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu, Galerie 99

http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/448


Kurátor: Marta Fišerová Cwiklinski

Autorská tvorba Ovidia Antona, umělce rumunského původu, který vyrůstal a žije ve Vídni, má angažovaný podtext. Kouzlo jeho děl spočívá v jednoduchosti vizuální formy (video, objekt nebo kresba), která je naplněna silnou výpovědí. V širším slova smyslu pracuje s apropriací i recyklací objektů svázaných s veřejným prostorem. Ve svém díle se pohybuje mezi různými kulturami, sociálními vrstvami, politickými skutečnostmi a snaží se o jejich vzájemné provázání, případně o narušení zažitých struktur a z nich vyplývajících sociálních konsekvencí.

Ovidiu Anton (*1982, Temešvár) žije a pracuje ve Vídni. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni v ateliéru Performativního umění a sochařství Moniky Bonvicini. Vystavuje napříč Evropou, například ve Future Museum v Českém centru v Bukurešti (2017), Kunstmuseum Liechtenstein (2017), Graz Museum (2015), OFF-Biennale Budapest (2015), MAK – Rakouské muzeum užitého a současného umění ve Vídni (2015) a v kulturním centru Tobacco 001 v Lublani (2014).

Fotografie uvedeny s laskavým svolením Galerie Christine König, Vídeň / With a courtesy of Christine König Gallery, Vienna

 

Dům umění města Brna - Dům pánů z Kunštátu, Galerie 99