Jindřich Štreit - Kde domov můj 

Jindřich Štreit - Kde domov můj
Galerie Františka Drtikola, Tyršova 106, Příbram 1 
19. říjen 2018 - 25. listopad 2018

Galerie Františka Drtikola

http://www.galerie-drtikol.com/jindrich-streit-fotografie.html


 Jindřich Štreit
Narozen 1946 ve Vsetíně.
V letech 1963 – 1967 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia se stal učitelem Rýmařově, později ředitelem školy v Sovinci a v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii Sovinci. Po roce 1982, kdy se zúčastnil nepovolené výstavy, byl vězněn. Po propuštění až do roku 1990 se nesměl věnovat své profesi. Ve svobodném povolání působí od roku 1994. V letech 1991 – 2003 vyučoval na FAMU v Praze, v letech 1991 – 1992 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, od roku 1991 do současnosti na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Kde domov můj). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc).
Nejnovějšími cykly z roku 2018 jsou Ze tmy ke světlu (o duchovní službě ve věznicích) a cyklus o domácím hospici „…s láskou…“.
V roce 2006 mu byla prezidentem republiky udělena Medaile Za zásluhy. V roce 2014 mu Umělecká rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Bratislavě udělila titul doctor honoris causa.

Jindřich Štreit připravil více než 1 300 autorských výstav v ČR a v zahraničí, mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 35 knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách světových muzeí a galerií. Bylo o něm natočeno několik filmů (Jan Špáta Mezi světlem a tmou, 1990, Aleš Koudela Jindra ze Sovince, 1996, Libuše Rudinská Na tělo, 2018 a další).
Zastoupení ve veřejných sbírkách (výběr):
Moravská galerie, Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, Národní galerie, Praha, Moravské zemské muzeum, Brno, Slezské zemské muzeum, Opava, Chebské muzeum, Cheb, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc, Muzeum umění, Olomouc, Státní ústřední archiv – Sbírka Svazu českých fotografů, Praha, Muzeum umění a designu, Benešov, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, Považská galéria umenia, Žilina, Museum Sztuki, Lodž, Stadt Galerie, Esslingen, Německo, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem, Magyar Fotográfiai Muzeum, Kecszkemét, Maďarsko, Side Gallery, Newcastle upon Tyne, Anglie, Victoria and Albert Museum, Londýn, Musée de l´Elysée, Lausanne, Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň, Bibliothéque nationale, Paříž, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône, Francie, Musée d´art et d´historie, Belfort, Francie, Ecomusée d´Alsace Ungersheim, Francie, International Center of Photography, New York, The Museum of Modern Art, New York, The Museum of Fine Arts, Houston, Gernsheim Collection, The University of Texas, Austin, USA, Harvard University Museum of Art, Cambridge, USA, Stanford University Museum of Art, USA, The Art Institute of Chicago, The National Gallery of Art, Washington, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokio, National Gallery of Canada, Ottawa.

 

Galerie Františka Drtikola