Generál Pellé a čeští umělci ve velké válce 

Generál Pellé a čeští umělci ve velké válce
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 
21. září 2018 - 11. listopad 2018

Praha 6, Galerie Villa Pellé

http://villapelle.cz/co-chystame-na-zari-sto-let-ve-dvou-podobach-general-maurice-pelle-coby-vynikajici-kreslir-bohumil-bimba-konecny-a-jeho-dobrodruzstvi/


 Ke stému výročí založení ČSR v roce 1918 připravila Galerie Villa Pellé ojedinělou výstavu, připomínající tuto událost ve spojení s osobností generála Maurice Pellé, který na žádost prezidenta Masaryka pomáhal budovat strukturu moderní armády nového státu. Pellé je tu představen zároveň jako bravurní kreslíř, zaznamenávající krajiny a umělecké památky svých cest, ale i jako člověk kulturního rozhledu, navazujícího v Čechách kontakty s umělci, jako byl např. A. Mucha, F. Kupka, J. Mařatka a konečně Zdenka Baunerová, jejíž neteř Jarmilu si vzal za ženu. Výstava zároveň však připomíná první světovou válku, která ke vzniku republiky vedla a která byla umělecky zachycena mnoha českými malíři a sochaři jako byli F. Kupka, J. Váchal, O. Nejedlý, E. Filla, O. Gutfreund a řadou dalších, jejichž díla nejdete ve výstavě. Ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Památníkem národního písemnictví.

 

Galerie Villa Pellé