Lukasz Skapski – Cestování časem 

Lukasz Skapski – Cestování časem
Dům umění Ústí nad Labem, Klíšská 1101/129a, Ústí nad Labem 
6. září 2018 - 13. říjen 2018

Dům umění Ústí nad Labem

http://duul.cz/lukasz-skapski/


 

Romantismus, který podporuje rozmanitost, se dokonale přizpůsobuje konzumerismu. Jejich manželství zrodilo nekonečný „trh zkušeností“, na kterém je založen moderní cestovní ruch.
(Yuval Noah Harari)

 

Výstava Łukasze Skąpského nazvaná Cestování časem a připravená přímo pro Dům umění Ústí nad Labem je inspirována jeho zkušeností s realitou současné Keni, kde na jaře tohoto roku strávil měsíc na studijním pobytu. Autor navíc pobýval mimo hlavní město v menším sídle Kilifi na břehu Indického oceánu a mohl tak zažít realitu afrického venkova bez určujícího a zkreslujícího vlivu globálního turismu. Zdá se, že tento zážitek ve Skąpském částečně vyvolal reminiscence na období společenské transformace následující po pádu komunistického režimu v Polsku a v celé Střední Evropě na počátku devadesátých let dvacátého století. Tehdejší touha obyvatel tohoto regionu stát se rychle a bezbolestně pevnou součástí západního světa stejně jako vzpomínky na zástupy turistů lačnících poznat nově se otevírající, levný a exotický svět jakoby před umělcem otevíraly perspektivu porovnání zdánlivě tak odlišných historických situací, respektive geografických a kulturních prostředí.

Łukasz Skąpski na své trase přes různá skutečná či fiktivní časová pásma s citlivou optikou sofistikovaného pozorovatele a porozuměním pro marginalizované vrstvy společenstev nahlíží procesy a pochody, jež na základě vybraného hyperbolizovaného symbolu přenáší pomocí statických i dynamických technických obrazů do galerijního prostředí a přibližuje je tak našemu společnému zájmu. Základní strategií, kterou autor pro komparaci odlišných kontextů využívá, je hyperbolizace paradoxů obsažených v sociálních situacích jakoby mimoděk reprezentovaných na ploše jednotlivých projektů. Ať již se jedná o cykly digitálních fotografií, pseudo-dokumentární video snímky nebo série nalezených či na základě předloh rekonstruovaných objektů, Skąpski vždy konstruuje příběh, jenž pracuje s prvky reality a akcentuje smysl pro autenticitu, ale nahlíží na ni vnější optikou, tedy pohledem jakéhosi naivního cestovatele či snad amatérského etnografa.

Łukasz Skąpski v rámci afrického pobytu hledal svůj vztah k tomuto kontinentu a jeho obyvatelům na půdorysu otázek, které jsou klíčové pro vlastní existenci. Prosmýkl se časem směrem k pocitu nedokonalosti vyvěrající z posttotalitní zkušenosti a uložené kdesi uvnitř jeho duše a zpochybnil zároveň schémata spojená s dominancí úspěšného bílého muže v současném přeskupujícím se světě. Podnikl cestu opačným směrem, tedy tam, kde představa bohatství má jiný význam, aby se mohl vrátit do souřadnic svého života a prostřednictvím umělecké reflexe otevřel nám i těm, kteří přicházejí, další dimenze jeho zdánlivě pevných obrysů.

Michal Koleček

Dům umění Ústí nad Labem