Nepolapitelná struktura – díla a umělci ze sbírky M. Velfla  

Nepolapitelná struktura – díla a umělci ze sbírky M. Velfla
Karlovy Vary - Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
29. červen 2017 - 3. září 2017

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary


Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představí díla významných českých i zahraničních autorů pocházející ze sbírky Miroslava Velfla (Hugo Demartini, Rita Ernst, Torben Giehler, Camille Graeser, Ivan Chatrný, Vladimír Kokolia, Radek Kratina, Elsi Spitmann Kyncl, František Kyncl, Karel Malich, Kenneth Martin, Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora).

Galerie umění Karlovy Vary