Jana Bernartová - Nula jedna 

Jana Bernartová - Nula jedna
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
11. říjen 2018 - 25. listopad 2018

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

https://www.ogl.cz/jana-bernartova-nula-jedna


 Jana Bernartová se řadí mezi nejzajímavější české autory na poli umění pracujícími s novými digitálními médii. Stala se již etablovanou autorkou, která má za sebou celou řadu výstav v Čechách i zahraničí. Navíc se sama příležitostně angažuje jako kurátorka a působí jako pedagog. Jana Bernartová prostřednictvím velkoformátových digitálních tisků zkoumá problémy digitálního a reálného měřítka a v konceptu novomediální remediace představuje monumentální digitální struktury. Tyto digitální rastry jsou zároveň vizuální složkou plánované knihy. Její aktuální výstavu doprovází kniha, která není jen katalogem výstavy, ale také teoretickou publikací k umění, jehož je autorka představitelkou. Texty významných teoretiků digitálního umění Jany Horákové, Andrey Průchové a Jozefa Scerese postihují nejaktuálnější dění na poli digitálních médií, nových médií, softwarových studií atd.. Právě s aktuálními texty od nejvýznamnějších odborníků v tomto tematickém poli by kniha měla vzniknout jako publikace na toto téma.

 

Oblastní galerie v Liberci