Plus minus - současné slovenské umění ze sbírek galerie města Bratislavy 

Plus minus - současné slovenské umění ze sbírek galerie města Bratislavy
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
27. září 2018 - 6. leden 2019

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

https://www.ogl.cz/plus-minus-soucasne-slovenske-umeni-ze-sbirek-galerie-mesta-bratislavy


 Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štěpanovičová

Záměrem výstavy je zachytit nejdůležitější vývojové tendence výtvarného umění, které rozhodujícím způsobem určují charakter uměleckého dění na Slovensku od konce 20. století dodnes. Výstava nabízí sedm desítek uměleckých děl od téměř padesáti autorů v tradičních i nových výtvarných médiích v širokém spektru odvětví – obrazy, kresby, grafiky, plastiky, instalace, videoart, světelné umění, autorské knihy ad. ze sbírek Galerie města Bratislavy, která vedle Slovenské národní galerie v Bratislavě patří v oblasti akvizic k nejaktivnějším slovenským galeriím. Přehlídku, která je největší výstavou svého druhu v českém prostředí, doplňuje katalog a bohatý doprovodný program pro dospělé i pro děti. Nad výstavou, jež patří k akcím Roku republiky, převzal záštitu Slovenský institut v Praze, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a členka Rady Libereckého kraje Květa Vinklátová.

 

Oblastní galerie v Liberci