Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Ze sbírek... 

Ze sbírek...
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Masarykovo náměstí 24, Masarykovo náměstí 24, Jihlava 
1. březen 2016 - 31. prosinec 2022

Jihlava, stálá expozice - Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě [Masarykovo náměstí 24]

www.ogv.cz/ze_sbirek_vystava

Kurátorka: Jana Bojanovská

Nová instalace stálé expozice Ze sbírek... Stálá expozice OGV


Nová instalace stálé expozice Oblastní galerie Vysočiny pod názvem Ze sbírek... je nyní k vidění v prostorách galerie na Masarykově náměstí 24, ve druhém a třetím patře. Výstava představuje výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu OGV, která nashromáždila za více než 60 let existence přibližně 6 500 sbírkových předmětů, z nichž ty nejlepší se snaží od počátku zpřístupňovat široké veřejnosti. Současná výstava opět po čase prezentuje, na poměrně malém prostoru dvou sálů, díla klasiků českého umění 19. a 20. století.

Úvodní část instalace je věnována české krajinomalbě 19. století, která je ve sbírkách poměrně dobře zastoupena. Českou moderní krajinomalbu pak reprezentují díla žáků krajinářské školy Julia Mařáka a figurální malbu zástupci generace tvůrců Národního divadla. Umění 1. poloviny 20. století je zastoupeno zejména díly české avantgardy, tedy především členů skupiny Osma a Skupiny výtvarných umělců. Významnými díly je zastoupen kubismus ve své specifické české formě, vzniklé spojením charakteristického kubistického tvarosloví s barvou. Jednu z nejdůležitějších částí sbírkových fondů OGV tvoří početný soubor obrazů Skupiny 42, jejímiž členy byla ve 40. letech nastupující generace mladých umělců zaměřených na poetiku současné technické civilizace. Závěr instalace je věnován umělcům 2. poloviny 20. století. Její stěžejní část je tvořena zejména, ve sbírkách významně zastoupeným, uměním 60. let, tedy obdobím vyznačujícím se především různými formami abstrakce.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě [Masarykovo náměstí 24]