František Kupka / člověk a země 

František Kupka / člověk a země
Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144, Hluboká nad Vltavou 
10. červen 2018 - 7. říjen 2018

Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna

https://www.ajg.cz/vystavy2/pripravujeme/frantisek-kupka-clovek-a-zeme/

Kurátor výstavy: Adam Hnojil


Vystavený soubor Františka Kupky patří k umělcovu nejrozsáhlejšímu ilustrátorskému celku. Jeho význam spočívá nejen v ucelenosti a rozsahu, ale zejména v modernosti ilustrací, z nichž některé dokonce anticipují Kupkovu abstraktní tvorbu. Ilustrace k Člověku a zemi L'Homme et la Terre, 1905-1908) vznikly přímo na objednávku autora této šestisvazkové encyklopedie Éliséeho Recluse (1830-1905). Ten se ve své poslední vědecké práci, kterou dokončil jeho synovec Paul Reclus (1858-1941), pokusil shrnout dějiny lidstva od prehistorických počátků až po současnost kritickým pohledem, což mimo jiné dokládá předjímání ekologických témat nebo boj za práva zvířat.

Jednoznačný odklon od pozitivismu směrem k zohlednění historicko-politickému kontextu podobně jako akcentování sociálních vizí předznamenalo teorie geopolitiky. Élisée Reclus náležel k nejvýznamnějším představitelům francouzských militantních anarchistů a z tohoto hlediska je také nutné nahlížet na jeho vědeckou činnost. Ze stejných anarchistických kruhů pocházel i František Kupka, který pro Recluse po vzájemné dohodě vytvořil proti tehdejší standardní ilustrátorské produkci zcela atypické dílo naplněné mnohdy ironickými a satirickými jinotaji. Politické souznění a umělcův svérázný pohled karikaturisty byl patrně jedním z hlavních důvodů, proč Reclus upřednostnil Kupku před jinými, mnohem slavnějšími umělci podobného smýšlení jako Maximilien Luce, Théophile Alexander Steinlen nebo Théo van Rysselberghe. Reclus chtěl především zabránit, aby jeho dílo bylo ilustrováno konvenčním způsobem, což se podařilo také díky tomu, že Kupka neusiloval o doslovné zachycení textu.

Na souboru Kupka pracoval přibližně pět let (1904-1909). První kresby vznikaly současně se slavnými cykly pro časopis L'Assiette au beurre, zatímco poslední byly dokončeny teprve těsně před abstraktními studiemi. Vzhledem k tomu v nich lze spatřit, především v pozadí některých listů, zárodky abstrakce. První ilustrace podobně jako reklamní plakát Kupka dodal v prosinci 1904. Nakladatelství umělci vyplácelo sto padesát franků za frontispis, sedmdesát franků za titulní strany a čtyřicet franků za viněty. Přestože měl František Kupka zkušenosti s vytvářením ilustrací pro satirické časopisy, v případě spolupráce s Éliséem Reclusem byl postaven před poněkud náročnější úkol, protože se musel vyrovnat s encyklopedickým rozsahem díla. Ze studijních důvodů navštěvoval vybrané vědecké instituce a přednášky na univerzitě, což byl způsob práce, který aplikoval i při dalších zakázkách. Kupkovy ilustrace jsou syntézou různých předloh uměleckého rázu, ale i recyklátem vlastní starší tvorby (např. titulka brožury Le Salariat anarchisty Petra Kropotkina). V sociálně zaměřených kresbách je cítit velký vliv Théophile Alexandera Steinlena, nicméně svou roli samozřejmě sehrály fotografie a vlastní studie. Kupka se ne vždy vyhnul projevům konvenční historické malby, s jejíž znalostí komponoval dějově náročnější kresby. Zároveň znovu vědomě pracoval s určitými již v minulosti použitými typy, které mohou být dnes interpretovány jako antisemitistické. Většina Kupkových kreseb však podtrhuje Reclusovo vitalistické uvažování. Pro Recluse byla podobně jako pro Kupku historie osvobozování člověka pokrokem, který jej zušlechťuje a propojuje s energií vesmíru.

 

Výstava představí soubor 106 fascinujících černobílých kreseb a maleb tuší, které jsou nepochybně Kupkovou nejrozsáhlejší ilustrační prací. Malby vznikly jako doprovod monumentální publikace Člověk a Země od francouzského geografa a teoretika anarchismu Eliséa Recluse, a zachycují různé fáze vývoje společnosti a jejích kultur. Tato kolekce je kongeniálním svědectvím, oslavou i obžalobou historie lidstva a hlubokou, nekompromisní sondou do dějin i současnosti tehdejšího světa.

 

Alšova jihočeská galerie - Zámecká jízdárna