Cesta města 

Cesta města
Dům umění, Ostrožná 46, Opava 
30. červenec 2017 - 31. prosinec 2019

Opava, Dům umění Opava

http://cestamesta.cz/events/stala-expozice-cesta-mesta/

Stálá expozice

Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do II. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen archeologické a historické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.

 

Dům umění