Romana Drdová / Primitive Syndicat Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 

Romana Drdová / Primitive Syndicat Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
21. červen 2018 - 9. září 2018

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

https://www.ogl.cz/romana-drdova-finalistka-ceny-jindricha-chalupeckeho-2017

Místo konání Sál 2NP
Kurátor: Veronika Čechová

Komentovaná prohlídka: 26. 7. v 10.30 a 17.00


Práce Romany Drdové čerpají inspiraci z aktuálních témat současné společnosti, ale i niterného prožívání emocí a mezilidských vztahů. Citlivě a intuitivně instalované objekty denní potřeby i abstraktních tvarů vytváří materiálové kompozice navozující v divákovi specifické duševní rozpoložení umožňující kontemplaci nastolených témat, ať už je to specifický vztah moderních technologií a lidského těla a jeho vliv na naše životy, či péče o naše tělesné i duševní zdraví. Výstava Romany Drdové v Oblastní galerii Liberec představí nová díla, volně navazující na její dosavadní uměleckou tvorbu, kterou měli diváci možnost vidět na výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 v Brně, ale vycházející také z její aktuální rezidence v belgických Antverpách.

Romana Drdová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér nových médií I./škola Tomáše Svobody). Absolvovala také několik studijních stáží, mj. na Korean National University v Soulu, nebo v ateliérech hostujících pedagogů AVU Floriana Pumhösela a Nicole Wermers. Její tvorbě, často v médiích objektu, fotografie, nebo instalace, je vlastní specifická čistá estetika, mnohdy až průhlednost a práce se světlem, hmotou a prázdnotou v kombinaci se specifickými materiály a postupy, pro které se autorka inspiruje kromě kontextu vizuálního umění také ve světě módy, technologie nebo designu. Citlivě a metaforicky se vyjadřuje k tématu vnímání a mezilidské interakce v době „datového smogu“. Svou tvorbu představila především v českých nezávislých institucích (samostatné výstavy například v pražském centru současného umění MeetFactory nebo Karlin Studios), ale také v Národní galerii v Praze a v mezinárodním kontextu ve Vídni, Berlíně, či belgickém Liège.

 

Oblastní galerie v Liberci