„V oplatce jsi všecek tajně“ − Podoby (eucharistického) Krista ve vizuální kultuře 

„V oplatce jsi všecek tajně“ − Podoby (eucharistického) Krista ve vizuální kultuře
Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň "13", Pražská 13, Plzeň 
20. říjen 2017 - 4. únor 2018

Plzeň, Západočeská galerie v Plzni - Výstavní síň „13”

Eucharistie je jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Díky výjimečnému a zásadnímu postavení v křesťanském životě eucharistie byla a je bohatou inspirací pro výtvarné umění. Výstava představí rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého do dvacátého století.

Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň "13"