Sudek, Funke, Drtikol 

Sudek, Funke, Drtikol
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec 
21. červen 2018 - 30. září 2018

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

https://www.ogl.cz/sudek-funke-drtikol-etc-ceska-a-slovenska-fotografie-ze-sbirky-ppf-art

Kurátor: Luděk Lukuvka a Lucie Mlynářová


 „Neobdivujeme dílo, nýbrž ideu, která je v díle obsažena.“ (František Drtikol) Víc jak sto let české, ale i slovenské fotografie, je dostatečným důvodem, proč představit veřejnosti vzepětí, názorové okruhy a peripetie fotografie, která prošla od konce 19. století až do současnosti bouřlivým vývojem. Záměrem výstavy, která čerpá z jedné z největších sbírek v České republice, je podat vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy sebevědomě začlenilo do uměleckého kvasu své doby. Koncepčně bude výstava sice sledovat základní chronologii vycházející z možností sbírky PPF, tedy od piktorialismu přelomu 19. a 20. století až do současnosti, ale důraz bude kladen právě na ideje a myšlenkové pozadí, které určovalo přístup k fotografii výrazných osobností české a slovenské fotografie. Jádrem sbírky je zejména dílo Josefa Sudka, které by mělo být výraznou linkou výstavy v podobě ukázek z jeho slavných fotografických cyklů. Další osobnosti české fotografie, Jaromír Funke, František Drtikol, ale i Jaroslav Rössler, jsou ti, kteří zosobňují různé principy meziválečných směrů a budou rovněž páteří výstavy. Koncepce výstavy bude sledovat paralelní linie uměleckých směrů v jejich průnicích, ale i zásadních odlišnostech vedle silné dokumentární linie fotografické tvorby. Na vývoji fotografie v našich zemích bude také ukázána i dobová společenská situace, které byla a je fotografie jedním z nejsilnějších zrcadel. Důležitým aspektem výstavy je také akcentování zástupců slovenské fotografie, která se pochopitelně v naší historii prolínala s tou českou. Limitem je opět sbírka PPF ARt, která ovšem disponuje fotografiemi několika významných slovenských fotografů. Bez slovenské fotografie by byl průřez vývojem fotografie u nás torzovitý.

Oblastní galerie v Liberci