Diplomové práce FAVU VUT v Brně 

Diplomové práce FAVU VUT v Brně
Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno 
28. červen 2018 - 27. červenec 2018

Brno, Dům umění města Brna

http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/383

Kurátor: Lenka Klodová, Karolína Kohoutková, Barbora Lungová


 Výstava diplomových prací absolventů FaVU VUT v Brně za akademický rok 2017/2018. Cílem výstavy je prezentovat komplexní obraz fakulty a práci všech ateliérů školy od klasických sochařských a malířských disciplín přes grafický a produktový design až po konceptuální projekty. Přehlídka obhájených prací a konfrontace rozmanitých autorských a studentských přístupů zároveň prezentuje veřejnosti pedagogické výkony celé fakulty.

Dům umění města Brna