Fenomén Charlemont Eduard, Hugo a Theodor 

Fenomén Charlemont Eduard, Hugo a Theodor
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14, Liberec  
17. květen 2018 - 9. srpen 2018

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

https://www.ogl.cz/fenomen-charlemont-eduard-hugo-a-theodor

Komentované prohlídky

  1. 5. v 15.00 Komentovaná prohlídka s Kristýnou Hochmuth
  2. 6. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou
  3. 6. v 15.00 Komentovaná prohlídka s Kristýnou Hochmuth
  4. 7. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka s Adamem Hnojilem
  5. 8. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou
  6. 8. v 10.30 a 17.00 Komentovaná prohlídka s Kristýnou Hochmuth
  7. 9. v 15.00 Komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou

Koncert

  1. 9. v 16.00 Koncert komorního souboru Regnis, zazní skladby L. Janáčka, B. Smetany, A. Dvořáka a J. Ježka.

Výstava představí malířskou a kreslířskou tvorbu Eduarda Charlemonta (1848–1906) a ve výběru budou zastoupeny také práce jeho bratrů, malíře Huga (1850–1939) a sochaře Theodora (1859–1938).

Dílo bratrů Charlemontových bude představeno v kontextu předních středoevropských umělců, jako byli například Václav Brožík, Hans Makart, Josef Václav Myslbek, Viktor Tilgner ad. Obrazy a kresby ze sbírek Oblastní galerie Liberec doplní zápůjčky z českých a moravských institucí. Projekt nabídne divákům také kulturně historickou část, v jejímž rámci bude představen automobil Benz Victoria Theodora Liebiega ml. ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Jedná se o první automobil na českém území vůbec (třetí v celém Rakousko-Uhersku), který se navíc stal námětem obrazu Huga Charlemonta. Výstava si klade za cíl upozornit na jména v dějepisu umění, která zůstávala stranou pozornosti a kolem nichž dosud panují nejasnosti.

Malíř Eduard Charlemont sehrál významnou roli při tvorbě sbírky libereckého velkoprůmyslníka Heinricha Liebiega a jako znalec vídeňských i pařížských ateliérů a galerií se stal jeho poradcem. Pro rozvětvenou rodinu Liebiegů nicméně pracovali i jeho bratři Hugo a Theodor. Paradoxem však zůstává, že ačkoliv byl Eduard Charlemont po přesídlení do Paříže dle pramenů mimořádně oslavován, jeho věhlas se zpátky do střední Evropy nepřenesl. Jeho dílo je v současnosti rozptýleno po celém světě především v soukromých sbírkách a jedinou výjimku tvoří liberecká galerie, jež spravuje početný soubor jeho děl figurálního žánru a portrétů. V současné době je známější Eduardův bratr Hugo, který se věnoval všem malířským oborům a vynikal i v grafických technikách. Patrně nejznámější jsou jeho krajiny ve stylu náladového impresionismu. Sochař Theodor pracoval v duchu pozdního historismu, zabýval se portréty, reliéfy a medailony a svými návrhy na pomníky spoluvytvářel podobu měst.

 

Oblastní galerie v Liberci