Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Loutkářství na Březnicku 

Loutkářství na Březnicku
Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby, V Koleji 1, 262 72 Březnice 
1. leden 2018 - 31. prosinec 2021

Březnice, stálá expozice - Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby

https://www.breznice.cz/volny-cas/mestske-muzeum-a-galerie-ludvika-kuby/

 

Stálá expozice


 

Od doby Arnošty Kopecké, vnučky jednoho
z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého, zůstala v Březnici bohatá
tradice loutkářství. Dochovaly se kulisy i loutky spolků Sokol a Orel. V rámci
prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958,
který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera. Příběh vypráví o
světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.


O významném postavení Čech jako „klasické země loutek“ svědčí dlouhá tradice.
I v Březnici se dochovalo mnoho dokladů o provozování loutkářství. Velkou roli tady sehrálo umění Arnošty Kopecké, vnučky jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého.
Ta provozovala loutkářskou činnost v okolí Březnice a je pochována na místním hřbitově.
Od doby Arnošty Kopecké zůstala v Březnici bohatá tradice loutkářství: dochovaly se kulisy, loutky i doplňky divadýlek, jež patřily spolkům Sokol a Orel.
Každým rokem je na závěr prázdnin pořádána akce Konvent plný loutek.
Městské muzeum od 70. let minulého století nemělo stálou expozici a tímto počinem zahajuje novou éru,
která jistě podpoří nejen společenský život a vzdělanost,
ale i vztah občanů k městu a regionu.
V rámci prohlídky je promítán loutkový film „Johannes doktor Faust“ z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera.
Příběh vypráví o světě, v němž předměty a rekvizity žijí vlastním životem.

 

Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby